Povucite dobar potez – za uspešan biznis

Povucite dobar potez – za uspešan biznis

Savremeni knjigovođa ume da napravi elektronski potpisan račun.

Savremeni knjigovođa ume da podnese poresku prijavu u elektronskom obliku i elektronskim putem.

Savremeni knjigovođa ume da prijavi radnike na osiguranje elektronskim putem.

Savremeni knjigovođa ume da spremi naloge za prenos u elektronskom obliku radi uvoza u program
za elektronsko bankarstvo (e-banking).

Savremeni knjigovođa ume da dobije poreske kartice elektronskom poštom.

Savremeni knjigovođa redovno koristi imejl, skenira dokumenta, nalazi i proverava podatke na internetu.

Savremeni knjigovođa proverava i odgovara na elektronsku poštu i kada je van kancelarije.

Savremeni knjigovođa čuva rezervnu kopiju podataka (backup) na siguran način.

Savremeni knjigovođa ume da napravi formulu u excelu.

Savremeni knjigovođa ume da prebaci dokument u .pdf format.